Första sidan - Etusivu

Kimitoöns Musikgille rf grundades år 1974 för att stimulera och
aktivera Kimitoöns musikliv. Musikgillet arrangerar olika program och
besöker bl.a. skolor och åldringshem. 
 

Kemiönsaaren Musiikkikilta ry perustettiin vuonna 1974. Musiikkikilta
haluaa tukea ja rikastuttaa Kemiönsaaren musiikkielämää.
Musiikkikilta järjestää erilaisia ohjelmia ja vierailee mm. kouluissa
ja vanhainkodeissa.

 

Styrelsen / Hallitus 2019
Ordförande/Puheenjohtaja Janina Kaita
Sekreterare/Sihteeri: Jarmo Kujala
Styrelsemedlemmar/Hallituksen jäsenet: Hanna-Maarit Kohtamäki, Johan Reinikainen, Satu Zwerver 

Mikä näistä on saanut alkunsa Musiikkikillasta?

Vad har haft sin början i Musikgillet?

Kimitoöns Musikfestspel 
66% 66% 
Baltic Jazz 
0% 0% 
Flow-festival 
0% 0% 
Musikinstitutet Arkipelag 
33% 33% 
Kuhmon Kamarimusiikki 
0% 0% 
 
0% 0% 

Mikä näistä on saanut alkunsa Musiikkikillassa?

Kemiönsaaren Musiikkijuhlat 
40% 40% 
Baltic Jazz 
20% 20% 
Flow-festivaali 
0% 0% 
Arkipelag-musiikkiopisto 
40% 40% 
Kuhmon Kamarimusiikki 
0% 0%